A A A
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 071 40 26 457

Huisregels Kwaliteits Apotheek

Huisregels Kwaliteits Apotheek

 1. In de apotheek gelden de algemene normen en waarden.
 2. U dient de medewerkers en de andere bezoekers met respect te behandelen.
 3. Wij vragen u de privacy van de medewerkers en de andere bezoekers te respecteren. Het maken van foto’s, film- en/of geluidsopnamen is niet toegestaan.
 4. De apotheek mag bezoekers bij ongewenst gedrag toegang tot de apotheek ontzeggen. Verbaal of fysiek geweld, intimidatie en discriminatie is ten strengste verboden.
 5. Huisdieren zijn niet toegestaan in de apotheek (een hulphond is hiervan uitgezonderd).
 6. Roken in de apotheek is niet toegestaan.
 7. Indien er zitplaatsen aanwezig zijn in de wachtruimte, hebben minder valide bezoekers voorrang op een zitplaats.
 8. Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen op te volgen van het personeel of de desbetreffende hulpdiensten.
 9. De Kwaliteits Apotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van bezoekers.
 10. De Kwaliteits Apotheek doet aangifte bij de politie bij diefstal en/of vandalisme. Bij vermoeden van diefstal kan een medewerker van de apotheek uw tas controleren.
 11. Informatiemateriaal in de wachtruimte kunt u gratis meenemen.
 12. Telefoneren in de apotheek is niet toegestaan. Indien u telefoneert aan de balie, wordt u niet door ons geholpen.
 13. U kunt gevraagd worden door een medewerker naar uw burgerservicenummer (BSN) en legitimatie.